วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุดพ่นหมอก หัวพ่นหมอก แรงดันต่ำ ละเอียดที่สุด สำหรับรดน้ำต้นไม้ โรงเห็ด ร้านอาหาร โทร 0990049789

หัวพ่นหมอก


  • www.fogeasy.com  • หัวพ่นหมอก แรงดันต่ำ ละเอียดสุด

  • สำหรับฟาร์มเห็ด รอบอาคาร คลายร้อน

  •  

  • หัวพ่นหมอก แรงดันต่ำ ละเอียดที่สุด สำหรับรดน้ำต้นไม้ โรงเห็ด ร้านอาหาร  โทร 089-6784957

  • https://www.facebook.com/fogeasy